سوئیچ شبکه

سوئیچ شبکه

سوئیچ شبکه در این مقاله از سایت دی پی اس به مفهوم سوئیچ خواهیم پرداخت، این وسیله دستگاه‌های درون یک شبکه، شبکه محلی یا لن را به هم متصل می‌کند و داده هارا از آن به دستگاه ارسال می‌کند. از آنجایی که وظیفه بخش اتصال بخش های شبگه را بر عهده دارند به عنوان دستگاه های پل...